Safina fanclub
Image default
Industrie

Een nieuwe beschermingscode op producten

Sinds 2020 is er een nieuw element op de etiketten voor verpakkingen van gevaarlijk stoffen: de ufi code. Dit is een uit zestien tekens bestaande code, met de naam Unieke Formule Identificatie. Vanaf 2025 is deze code verplicht op álle etiketten van producten die als gevaarlijk zijn geclassificeerd, vanwege mogelijke gezondheidsgevolgen en hun fysische effecten. Niet alleen de producenten maar ook importeurs en andere tussenhandelaren van dergelijke producten, zijn dan verplicht om vergiftigingencentra van product specifieke informatie te voorzien.

Doel van de code

De ufi code en verdere verstrekte informatie worden in het geval van nood gebruikt door de vergiftigingencentra. Bij een ongeluk kan de code namelijk vanaf het etiket worden voorgelezen. De medewerker van het vergiftigingencentrum kan aan de hand daarvan nauwkeurig bepalen om welk product het gaat, met de bijbehorende risico’s.

Informatie voor vergiftigingencentra

Niet alleen moeten de ufi’s vermeld staan op de etiketten. Ook zijn de ondernemingen, die gevaarlijke producten verhandelen, verplicht om andere informatie over deze en soortgelijke producten te verstrekken aan vergiftigingencentra. Denk aan informatie als de samenstelling, handelsnaam, kleur, verpakking, productcategorie en toxicologische informatie. De code koppelt vervolgens al deze informatie eenduidig aan het betreffende product.

Geldigheid van de code

De code blijft geldig en onveranderd zolang de samenstelling van het mengsel niet verandert. Dus enkel wanneer een bestanddeel wordt toegevoegd, verwijderd of vervangen óf bij verandering van de bestanddeel concentraties dien je een nieuwe code te genereren. Vervolgens informeer je de vergiftigingencentra en etiketteer je opnieuw de producten.

https://www.devibfabriek.nl/wat-is-de-ufi/