Safina fanclub
Image default
Bedrijven

Geconditioneerd vervoer

Veilig vervoer van producten

Bij geconditioneerd vervoer worden producten onder een vastgestelde temperatuur vervoerd. Dat houdt in dat de producten onder een gecontroleerde atmosfeer vervoerd moeten worden, zodat er tijdens het vervoer van bederfelijke goederen geen verlies van de kwaliteit mag optreden. Het soort product bepaald de eisen waarop het vervoerd moet worden. Vaak worden de grondstoffen in bulk vervoerd in schepen en treinwagons. Wanneer het gaat om echte delicate producten die gemakkelijk bederven gebruikt men voor het vervoer vliegtuigen. De meest voorkomende vorm van geconditioneerd vervoer is het gekoelde transport van levensmiddelen.

Geconditioneerd transport is niet gelijk aan koeltransport

Het komt in Nederland vaak voor dat geconditioneerd vervoer in wezen koeltransport is. Geconditioneerd transport is veel breder dan koeltransport. Wanneer er eisen aan het vervoeren van een product worden gesteld, wordt dat geconditioneerd transport genoemd. Deze manier van transport hoeft niet altijd koeltransport te zijn. Alle vormen van geconditioneerd vervoer zijn voorzien van een ATP-sticker. Hierop staan de isolatiewaarde, temperatuurbereik en de aard van het voertuig waarmee de producten worden vervoerd.

De HACCP-protocollen

De HACCP is een controlesysteem. Hierbij wordt gesteld dat bedrijven die zich bezighouden met geconditioneerd vervoer zich aan bepaalde protocollen moeten houden. Het is een belangrijk controlesysteem dat zorgt dat de levensmiddelen de kwaliteit tijdens het transport blijven behouden en dat de voedselveiligheid wordt gegarandeerd. Het is belangrijk dat alles op de juiste manier vervoerd wordt om zo de gezondheid voor de gebruiker veilig te stellen.

De HACCP-regelgeving

De gezondheid en de veiligheid van de producten staat vanaf de bereiding tot het eindgebruik op de eerste plaats. Daarom zal de HACCP-regelgeving gelden vanaf het moment dat het product bereid wordt tot het transport en opslag. De HACCP-regelgeving is vastgelegd in een protocol. In het protocol dat bij ieder bedrijf aanwezig moet zijn die zich met deze werkzaamheden bezig houden, staan door wie welke taken moeten worden uitgevoerd en wie er voor verantwoordelijk is.

https://www.sintrex.nl/geconditioneerd-vervoer