Safina fanclub
Bedrijven

Kinderopvang waar spel en ontwikkeling centraal staan

Elk kind is uniek, vinden ze op deze BSO en kinderopvang in Den Haag. Road2School is een crèche voor kinderen tot 5 jaar en biedt bovendien buitenschoolse opvang aan kinderen tot 13 jaar. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en de medewerkers spelen hier goed op in met de juiste begeleiding én passie voor het vak. Op deze crèche Den Haag is in de groepen De Rups en De Vlinder veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid en talloze andere vaardigheden. Ook in de BSO-groep De Uil genieten de kinderen van een veilige basis, een gezellige sfeer en leuke spelactiviteiten.

Crèche Den Haag met een enthousiast en deskundig team

Als kinderen veel spelen ontwikkelen ze zich sneller. Deze kinderopvang heeft kleine groepen, zodat de pedagogische medewerkers veel tijd hebben voor de verzorging en het geven van persoonlijke aandacht aan uw kind. Kinderen ervaren hierdoor geborgenheid en ontwikkelen zo sneller zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. Het team dat op de groepen werkt is betrouwbaar en goed geschoold en gaat uit van een positieve benadering van uw kind. De pedagogische coach helpt de medewerkers bovendien zich verder te ontwikkelen.

Gezellige buitenschoolse kinderopvang Den Haag

Het is fijn als kinderen hun talenten kunnen ontdekken en vaardigheden kunnen ontwikkelen op diverse gebieden. Ook de voor- en naschoolse opvang van Road2School levert daarom zoveel mogelijk een bijdrage aan de ontwikkeling van schoolgaande kinderen. Die vermaken zich spelenderwijs met spelactiviteiten en opdrachten die passen bij hun leeftijd en leren zo als vanzelf. Uiteraard is het doel van het team ook om uw kind veel plezier te laten maken.

Ook kinderen die extra stimulans of begeleiding nodig hebben voelen zich op hun plek op de crèche en BSO van Road2School. Alle groepen hebben zo veel mogelijk dezelfde juf of meester en dankzij de huiselijke sfeer zorgt deze kinderopvang Den Haag voor een goede basis. Daar hebben alle kinderen profijt van in hun latere leven!

https://www.road2school.nl/