Safina fanclub
Bedrijven

Op zoek naar een bewindvoering Hengelo of omstreken?

Bewindvoering Hengelo

Om zeer uiteenlopende redenen kunt u geconfronteerd worden met een onmogelijkheid nog langer zelf uw financiën te regelen. U kunt hierbij denken aan lichamelijke of psychische beperkingen of een overmatige schuldenlast. Hierdoor kunnen niet alleen ernstige problemen met schuldeisers ontstaan, het zal ook een grote druk leggen op uw emotioneel en dociaal welzijn. Voor wie niet meer in staat is de financiële zaken zelf te regelen, treedt Bewindvoering Hengelo als onafhankelijke en professionele partij op.

Hoe kunt u bewindvoering aanvragen?

Bewindvoering wordt gezien als een beschermingsmiddel en kan enkel en alleen bij een kantonrechter aangevraagd worden. Het uiteindelijke doel is steeds orde te brengen in de financiële toestand van de aanvrager. Als de goedkeuring door de rechtbank een feit is, zal een bewindvoerder aangesteld worden die vanaf dat moment de volle verantwoordelijkheid voor uw financiële situatie draagt.

Bewindvoering in de praktijk

Wanneer u onder bewindvoering staat, zal Bewindvoering Hengelo of  Bewindvoering Almelo op verschillende vlakken streven naar een hernieuwde gezonde financiële toestand. Uw betalingen worden voor u gedaan, u krijgt een afgesproken bedrag als leefgeld en uw bestaande schulden worden aangepakt. Uw bewindvoerder moet steeds inzage kunnen verschaffen op de handelingen die hij stelde als hem daarom gevraagd wordt. Naast het betalen van het leefloon, de vaste kosten en de schulden, zal uw bewindvoerder ook proberen om een spaarreserve aan te leggen. Deze spaarreserve ontvangt u pas na de bewindvoering en moet u in staat stellen een geheel nieuwe start te maken of moet ervoor zorgen dat onverwachte uitgaven geen probleem vormen. Bewindvoering Almelo regelt zowel de financiële als de administratieve aspecten, zodat u zich hier zelf geen zorgen over hoeft te maken.

Bent u ervan overtuigd dat bewindvoering ook voor u de oplossing kan bieden voor een problematische financiële toestand waar u zelf geen uitweg uit ziet? Bewindvoering Almelo helpt u professioneel en deskundig op goede weg.