Safinafanclub

Outplacement, loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding

Wanneer werknemer en werkgever – gedwongen of vrijwillig – afscheid van elkaar nemen, biedt een outplacement bureau een outplacementtraject aan. Eerst helpen zij de werknemer om het afscheid te verwerken. Daarna gaat de medewerker aan de slag: hij verwerft inzicht in zijn persoonlijke vaardigheden en capaciteiten, en beschikt ten slotte over een profiel waarmee hij zich als kandidaat-werknemer kan presenteren op de arbeidsmarkt. Veel aandacht besteden outplacementbureaus aan presentatie, zijn sollicitatievaardigheden en aan leren netwerken. Hij wordt desgewenst bijgestaan door een jobhunter. Als hij aan de slag is, coacht de outplacement adviseur hem eventueel nog enige tijd in zijn nieuwe baan.

Loopbaanbegeleiding

Het komt voor dat een werknemer, door problemen op het werk of in zijn privésituatie, behoefte heeft aan ondersteuning. Een outplacement bureau biedt dat in de vorm van coaching of loopbaanadviesgesprekken. De coach of outplacement adviseur zoekt in een aantal gesprekken uit welke persoonlijke waarden en drijfveren de werknemer motiveren. De werknemer krijgt als het ware een spiegel voorgehouden. Zo ontdekt hij wat zijn rol en zijn verantwoordelijkheden binnen het bedrijf is en leert hij hoe hij deze kennis kan toepassen in zijn persoonlijke situatie.

Spoor 2 re-integratie

Re-integratie staat sinds enige jaren op de politieke agenda. In hoog tempo zijn er wetswijzigingen doorgevoerd, onder andere de Wet Verbetering Poortwachter. De invoering daarvan betekent voor werkgevers een ingrijpende wijziging. De werkgever krijgt een belangrijke taak toebedeeld bij de re-integratie van uitgevallen medewerkers. De wet heeft ook consequenties voor de werknemer.

Een outplacement bureau ondersteunt de werkgever bij de re-integratie van werknemers die ziek zijn geworden en bij het coachen van actieve werknemers op hun werkplek, met het doel uitval te voorkomen. Zij staan garant voor goede re-integratietrajecten, die precies datgene bieden wat de wekgever, de werknemer of de kandidaat-werknemer willen.

Wet Verbetering Poortwachter

Sinds 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Die geeft aan  werkgevers een grote(re) verantwoordelijkheid voor zieke en arbeidsgehandicapte werknemers. De werkgever moet zijn best doen om zieke werknemers weer snel aan de slag te krijgen. Ook de werknemers moeten moeite doen om hun uitval te verkorten.

Het doel van de wet is: de re-integratie van zieke werknemers effectiever maken. Het middel is: de verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer versterken. Daarnaast moeten de private re-integratiemarkt (Arbodiensten en re-integratiebedrijven) en het UWV beter met elkaar samenwerken. Het uiteindelijke doel is dat er minder mensen in de WAO terechtkomen.

 

https://www.outplacementbureau.nl
Safinafanclub

Outplacement, loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding

Wanneer werknemer en werkgever – gedwongen of vrijwillig – afscheid van elkaar nemen, biedt een outplacement bureau een outplacementtraject aan. Eerst helpen zij de werknemer om het afscheid te verwerken. Daarna gaat de medewerker aan de slag: hij verwerft inzicht in zijn persoonlijke vaardigheden en capaciteiten, en beschikt ten slotte over een profiel waarmee hij zich als kandidaat-werknemer kan presenteren op de arbeidsmarkt. Veel aandacht besteden outplacementbureaus aan presentatie, zijn sollicitatievaardigheden en aan leren netwerken. Hij wordt desgewenst bijgestaan door een jobhunter. Als hij aan de slag is, coacht de outplacement adviseur hem eventueel nog enige tijd in zijn nieuwe baan.

Loopbaanbegeleiding

Het komt voor dat een werknemer, door problemen op het werk of in zijn privésituatie, behoefte heeft aan ondersteuning. Een outplacement bureau biedt dat in de vorm van coaching of loopbaanadviesgesprekken. De coach of outplacement adviseur zoekt in een aantal gesprekken uit welke persoonlijke waarden en drijfveren de werknemer motiveren. De werknemer krijgt als het ware een spiegel voorgehouden. Zo ontdekt hij wat zijn rol en zijn verantwoordelijkheden binnen het bedrijf is en leert hij hoe hij deze kennis kan toepassen in zijn persoonlijke situatie.

Spoor 2 re-integratie

Re-integratie staat sinds enige jaren op de politieke agenda. In hoog tempo zijn er wetswijzigingen doorgevoerd, onder andere de Wet Verbetering Poortwachter. De invoering daarvan betekent voor werkgevers een ingrijpende wijziging. De werkgever krijgt een belangrijke taak toebedeeld bij de re-integratie van uitgevallen medewerkers. De wet heeft ook consequenties voor de werknemer.

Een outplacement bureau ondersteunt de werkgever bij de re-integratie van werknemers die ziek zijn geworden en bij het coachen van actieve werknemers op hun werkplek, met het doel uitval te voorkomen. Zij staan garant voor goede re-integratietrajecten, die precies datgene bieden wat de wekgever, de werknemer of de kandidaat-werknemer willen.

Wet Verbetering Poortwachter

Sinds 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Die geeft aan  werkgevers een grote(re) verantwoordelijkheid voor zieke en arbeidsgehandicapte werknemers. De werkgever moet zijn best doen om zieke werknemers weer snel aan de slag te krijgen. Ook de werknemers moeten moeite doen om hun uitval te verkorten.

Het doel van de wet is: de re-integratie van zieke werknemers effectiever maken. Het middel is: de verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer versterken. Daarnaast moeten de private re-integratiemarkt (Arbodiensten en re-integratiebedrijven) en het UWV beter met elkaar samenwerken. Het uiteindelijke doel is dat er minder mensen in de WAO terechtkomen.

 

https://www.outplacementbureau.nl
Safinafanclub

Een uitvaartverzekering in Corona tijden

Wat is een begrafenisverzekering eigenlijk?

Een begrafenis- of uitvaartverzekering verzekerd jouw nabestaanden voor een zorgeloze uitvaart als jijzelf komt te overlijden. Een uitvaart is behoorlijk prijzig. Wil je een volledige uitvaart dan ben je al snel 7500-10.000 euro kwijt. Een begrafenisverzekering dekt levenslang. Hoe jonger je bent hoe lager de premie zal zijn omdat er dan een laag risico op snel overlijden is. Ook de crematie wordt gedekt bij een begrafenisverzekering.

Soorten verzekeringen

Er zijn diverse varianten uitvaartverzekeringen. De bekendste zijn de kapitaal en natura uitvaartverzekering. De kapitaal verzekering keert een geldbedrag uit na overlijden en de natura is een uitgekeerde volledige verzorgde begrafenis als dienst. Ook een combinatie tussen beiden vormen van uitvaartverzekeringen is mogelijk.

De belangrijkste voor en nadelen van de verzekering

Het belangrijkste voordeel is dat nabestaanden zorgeloos jouw uitvaart kunnen regelen zonder onverwacht voor hoge kosten komen te staan. Daarbij ben je levenslang gedekt voor een uitvaart en is er geen einddatum of een minimale premie die moet zijn betaald. De uitvaart wordt dan volledig vergoed waarvoor deze verzekerd is. Nadeel is dat euthanasie niet altijd wordt gedekt indien deze niet aan wettelijke voorwaarden voldoet van ernstig lijden. Ook moord en terrorisme in de militaire sfeer wordt meestal niet vergoed. Soms worden mensen op hogere leeftijd niet geaccepteerd of moeten de premie ineens betalen. Ook moet je vaak voor acceptatie een gezondheidsverklaring kunnen afleggen.

Begrafenis corona tijd

Begrafenis corona was in tijden van de lockdown niet makkelijk. Er mochten maar een beperkt aantal gasten afscheid nemen van hun dierbaren. Gelukkig zijn de regels omtrent begrafenissen tijdens corona nu enigszins versoepeld. Ondanks dat er nog altijd 1,5 meter gehanteerd moet worden kunnen nabestaanden elkaar nu spreken in de koffiekamer en zijn er weer meer mensen tijdens een begrafenis welkom.

Voor de mensen die er niet bij kunnen of mogen zijn kunnen kaartjes met namen op lege stoelen worden geplaatst bijvoorbeeld om zo te laten weten dat deze personen meeleven met het verlies. Sommige locaties in Nederland hebben mogelijkheden om vanuit de auto een condoleance achter te laten voor gasten die er niet bij kunnen zijn. Natuurlijk kun je altijd een video boodschap achter laten die op de begrafenis wordt afgespeeld tijdens de bijeenkomst. Informeel napraten met alle nabestaanden onderling is momenteel weer mogelijk. Ook de uitvaartverzekeraar maakt gebruik van videobellen om alle financiële zaken rondom de uitvaart in corona tijden te regelen. Online kunnen condoleances worden achtergelaten om zo steun en medeleven voor de familie van de overleden persoon te uiten. Vanuit hygiënisch oogpunt worden er geen condoleance boeken meer neergelegd maar sturen mensen een rouwkaartje met een condoleance boodschap. Indien een uitvaart alleen mogelijk is op kleinschalig vlak bieden sommige verzekeraars de mogelijkheid de uitvaart nog uitgebreider op een later tijdstip te houden ter nagedachtenis aan de persoon die is begraven. Dit kan met het vrij te besteden bedrag wat de kapitaal verzekering uitkeert. Ook met een combinatie natura en kapitaal verzekering is deze optie mogelijk. Kortom, met corona gaat het even anders maar de uitvaart is altijd zo compleet als mogelijk.

Safinafanclub

Werk veilig met een hoogwerker

Een hoogwerker is ontzettend handig om klussen op hoogte uit te voeren. Maar het is een grote machine, die misschien wel gebruiksvriendelijk is, maar je moet wel weten hoe een hoogwerker werkt. Omdat je de hoogte in gaat is het belangrijk om te weten waar je rekening mee moet houden om zo veilig mogelijk de hoogwerker te gebruiken. Dat wordt toegelicht in dit blog.

Houd rekening met ondergrond

Hoogwerkers voor zachte ondergronden moeten heel stabiel zijn. Als een hoogwerker helemaal uitgeklapt is, is er meer kans op kantelgevaar. Kanteling willen we natuurlijk met zijn allen voorkomen. Hoogwerkers die geschikt zijn voor zachte ondergronden, hebben vaak naast wielen ook andere eigenschappen voor een optimale stabilisatie. Zoals steunpalen en stempelplaten waarmee je de gronddrukverdeling optimaal kunt krijgen. Daarnaast is het belangrijk om te kijken of je op een gelijke vloer werkt of dat er verschil in hoogte is door bijvoorbeeld een stoep waar je deels op moet staan. Een hoogwerker kun je soms ook elektrisch stabiliseren en de luxe varianten doen dat automatisch.

Houd het weerbericht in de gaten

Houd het weerbericht goed in de gaten, voor je met een hoogwerker aan de slag gaat. Je mag namelijk nooit op hoogte werken als het te hard waait. Het waait te hard als het windkracht zes is. Daarnaast moet de grond nog stevig genoeg zijn. Is het té drassig, dan is de kans te groot dat je wegzakt en uiteindelijk kantelt.

Hoogwerker certificaat

Wist je dat je ook een hoogwerker certificaat moet behalen? De Arbo-wet eist dat werkgevers kunnen aantonen dat hun personeel voldoende opgeleid is in het veilig werken met een hoogwerker. De verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever. Gebeurt er een ongeval, dan moet hij of zij kunnen aantonen bij de verzekering dat het personeel wel voldoende opgeleid was.

Een hoogwerker huren via Hoogwerkt

Je kunt een hoogwerker huren, ook als je geen certificaat hebt. Een professionele verhuurder zal je dan ook uitleggen hoe een hoogwerker werkt. Bijvoorbeeld Hoogwerkt. Hoogwerkt is lid van de IPAF en legt ook uitvoerig uit hoe een machine werkt en noemt de eventuele risico’s. Via Hoogwerkt. kun je per uur hoogwerkers huren. Ze leveren uitsluitend aan bedrijven. Hun streven is om de huurkosten zo laag mogelijk te houden, net als de CO2 uitstoot.

https://www.hoogwerkt.nl/
Safinafanclub

Animatie laten maken

Een animatie brengt complexe informatie voor iedereen helder in beeld. Een animatie is er in verschillende stijlen en mogelijkheden. Heb je interesse om een animatie te laten maken voor jouw bedrijf? Lees dan snel verder over het laten maken van een animatiefilmpje. Wij geven hieronder aan waar je allemaal aan moet denken als je een animatiefilm wil laten maken.

Hoe lang duurt een animatie maken?

Een animatie laten maken duurt in de meeste gevallen vier tot acht weken. Uiteraard is het volledig afhankelijk van wat je wil laten maken, wat je doel er mee is en wie je doelgroep is. Je bepaalt eerst de inhoud van je filmpje en vervolgens bepaal je de stijl en de vormgeving. De meeste animatiemakers beginnen met het opstellen van een concept, die je dan moet beoordelen. Zo wordt er elke keer een deel opgeleverd, die jij moet beoordelen. Zo weet je zeker dat er snel geschakeld kan worden, waardoor het gehele proces zo snel mogelijk loopt.

Waarom animatie laten maken?

Een animatie maakt complexe informatie voor een heel aantal mensen in een keer duidelijk. Zo kom je snel bij de kern van je verhaal, wat weer erg effectief is! Een animatiefilm is echt niet iets voor (alleen) kinderen, maar zeker voor bedrijven interessant. Je kunt een bedrijfsfilm laten maken in je eigen huisstijl. Tegenwoordig worden filmpjes vaak openbaar gedeeld via YouTube, Facebook, Instagram of LinkedIn. Heb je een filmpje in je huisstijl, zet je ‘m online én laat je het delen door personeel en bekenden in eerste instantie, dan doet dat heel wat voor je naamsbekendheid! Daarnaast kun je een animatie ook perfect in je presentaties terug laten komen. Een animatie film is dus ook erg veelzijdig, oftewel, je krijgt waar voor je geld!

Welke animatie laten maken?

Animatiefilmpjes zijn er in verschillende stijlen. Welke zou bij jouw bedrijf of boodschap passen? Animatiefilmpjes kunnen gemaakt worden met cartoonanimaties, cut out animaties, whiteboard animaties, animaties in 3D-vorm, getekende animaties en 360 graden animaties. Whiteboard animaties kenmerken zich door de getekende stijl, deze wordt veel gebruikt voor training video’s. Stop-motion animaties zijn wat tijdrovender voor de maker, klei en objecten of silhouetten worden gebruikt om een verhaal te vertellen. Een promotiefilm laten maken in de vorm van animatie kan in elke stijl die jij wil, als het maar past bij jouw bedrijf of hetgeen dat jij wil promoten.

Animatie laten maken door bedrijf

Heb je al een idee voor een animatie? Laat het door een bedrijf maken die gespecialiseerd is in verschillende soorten animaties. Zo heb je zeker weten een goede animatiefilm, dat jouw bedrijf representeert. Bijvoorbeeld Zoomworks, een bedrijf dat maatwerk levert om de videomarketing voor jouw bedrijf een boost te geven.

https://zoomworks.nl/
Safinafanclub

Trainen op Feedback geven en ontvangen met een DISC training

Stoppen met roken, hoe gaan de DISC stijlen hiermee om?

Stoppen met roken (of een andere gewoonte waar je vanaf wilt) kan een grote uitdaging zijn. Een uitdaging waarbij we elke van onze vier DISC stijlen moeten aanspreken en inzetten. Hoe te stoppen?

DISC D-Stijl

D-stijl Deze stijl neemt de beslissing. Dat is eigenlijk heel simpel; gewoon nooit meer een sigaret opsteken. Maar dit is omgekeerd ook de valkuil van deze stijl. Kan ook zomaar weer besluiten van ach wat kan mij het schelen, ik steek er weer een op…

DISC I-Stijl

 I-stijl Doe het samen. Met je partner of een vriend(in). Dat geeft een extra stimulans en je kunt er ook over praten als je het even moeilijk hebt. Maar ‘samen’ is ook een gevaar. Onder het mom van gezelligheid of sociale druk toch weer terugvallen.

S-Stijl disc

De S-stijl uitdaging zit hem in het doorbreken van de routine. Zoals na het eten, bij een kopje koffie. Vele uitlokkers. Maar weet dit en zet deze stijl dan juist in om het te doorbreken. Zoek afleiding door een klusje te doen, te wandelen of met de telefoon te spelen.

C-Stijl

C-stijl We kennen ondertussen nu wel alle feiten en details waarom het zeer slecht voor je is. Dat is een reden om te stoppen. Natuurlijk is het fijn een ‘C-stijl rust/denk momentje’ te pakken, maar dat kan natuurlijk ook zonder sigaret! Wat is je natuurlijke manier van doen?

DISC profiel geeft inzicht

Een DISC profiel geeft inzicht in enkele interessante aspecten.

Wat is je stijl van communiceren? Wat zijn je onbewuste drijfveren? Inzicht in ons gedrag, in hoe we iets doen en waarom we iets doen helpt ons om onze talenten en kwaliteiten beter te benutten. Het maakt ons bewust van het effect van ons gedrag en hoe we effectiever kunnen zijn. Met deze kennis werk je prettiger en bereik je betere resultaten! Het volgen van een DISC training is overigens ook een prima manier om het team beter te laten samenwerken

DISC training: beter samenwerken

Het zelfinzicht dat je krijgt middels en DISC profiel is natuurlijk mooi. Hoe vertaal je het zelfinzicht naar inzicht in elkaar? Dat kun je doen door het volgen van een DISC training. Met en DISC training breng je elkaar DISC-karakters verder in kaart en train je hoe onder bepaalde situaties handelt. Je leert kwaliteiten van elkaar te benutten en elkaar te helpen. Maar, zul je zeggen, dat is toch niet voldoende om elkaar aan te spreken? Dat klopt helemaal! Daarom zie je ook dat elkaar feedback geven een prima manier is elkaar aan te spreken en elkaar echt te helpen.

Training feedback geven en ontvangen

Een training feedback geven en ontvangen is erop gericht om elkaar aan te spreken en dat feedback ervaren wordt als elkaar helpen. Wie wil er nou niet geholpen worden om beter te worden, toch? Wil je als team hierin groeien en Feedback geven in het team-DNA laten integreren, dan is een training feedback geven en ontvangen de juiste optie!

https://style-by-yvs.nl/lifestyle-by-yvs/gedrag-en-communicatie/
Safinafanclub

Geschikte zorgpolis 2021

Wilt u minder betalen voor uw zorgverzekering, zonder in te hoeven leveren op kwaliteit? Dan is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk een goede keuze. In Gelderland en Overijssel kunt u terecht bij Salland. Als regionale zorgverzekeraar zijn wij betrokken bij onze klanten en de zorg die geboden wordt in de omgeving. Goede zorg bereikbaar maken voor iedereen vinden we belangrijk. Daarom houden we onze polis betaalbaar. Ook de premie voor de zorgpolis in 2021 zal scherp zijn. Bij Salland maken we geen onderscheid op basis van factoren zoals leeftijd of gezondheid; de premie voor de basisverzekering is voor iedereen gelijk!

Zorgverzekeraar Salland

Wanneer u kiest voor Salland, kunt u rekenen op meer dan alleen een goede zorgverzekering. We vinden het belangrijk om de kwaliteit van de zorg in de regio te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld door regelmatig in gesprek te gaan met diverse zorgverleners. Op deze manier weten we precies hoe de zorg ervoor staat en kunnen we knelpunten signaleren. Samen zoeken we naar oplossingen en maken we goede afspraken. En omdat we altijd op de hoogte zijn, kunnen we u adviseren over de beste behandelaar bij u in de buurt.

Tandartsverzekering afsluiten

Bij Salland kunt u uw basisverzekering uitbreiden met verschillende aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen. Met een basisverzekering heeft u recht op noodzakelijke zorg. Als u hiernaast andere soorten zorg vergoed wilt krijgen, is een aanvullende verzekering nodig. Voor behandelingen bij de tandarts heeft u een aparte tandartsverzekering nodig. De kosten hiervoor worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering als u ouder bent dan 18. Salland biedt drie tandartsverzekeringen. Of u nu vaak bij de tandarts komt of niet, er is altijd een verzekering die aansluit.

https://www.salland.nl/

Zorg voor de juiste adembescherming

Om veilig te kunnen werken op een plek waar gevaarlijke stoffen gebruikt worden kun je kiezen voor een goede adembescherming. Op die manier krijg je altijd voldoende frisse lucht binnen mochten er gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Verschillende producten voor adembescherming

Adembescherming kan in diverse vormen voorkomen waarbij gedacht kan worden aan ademluchttoestellen, gasmaskers, longautomaten en alle accessoires die daar nog bij horen. Kijk altijd goed voor welke situatie je adembescherming nodig hebt zodat je de juiste soort kiest. Een gasmasker los heeft meestal weinig nut dus het is zaak dat je dit samen met een ander veiligheidsproduct gebruikt zodat dit het meeste effect heeft.

Adembescherming voor dagelijks gebruik en bij calamiteiten

Als je kiest voor het gebruik van een gasmaker dan kun je dit doen samen met een filter en een ademluchttoestel. Bij dat laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan flessen met zuivere lucht. Door deze samen te gebruiken kun je er zeker van zijn dat je altijd frisse lucht binnenkrijgt. Een dergelijke adembescherming kan nodig zijn als zich calamiteiten voordoen op de werkvloer maar er zijn ook situaties mogelijk die te maken hebben met de dagelijkse werkzaamheden en waarbij voor de veiligheid van de werknemer een dergelijke uitrusting verplicht is. 

Vraag eerst voldoende informatie aan

Voordat je overgaat tot de aanschaf van apparatuur voor adembescherming vraag je het beste eerst om voldoende informatie over de verschillende apparaten en het gebruik ervan. Dit kun je bijvoorbeeld doen bij een professioneel bedrijf zoals G4S. Mede afhankelijk van de situatie waarin je adembescherming gebruikt kan een bepaalde soort het beste aangeschaft worden. Zo kies jij altijd voor apparatuur waar je daadwerkelijk wat aan hebt. De beschikbare apparatuur bestaat in diverse maten en wordt gemaakt van verschillende materialen zodat er voor iedereen en iedere situatie wel iets passends te vinden is.

Wat is het verschil tussen keramische wetstenen en keramische waterstenen?

Wat is het verschil tussen keramische wetstenen en keramische waterstenen?

Deze vraag brengt veel verwarring met zich mee als mensen zich proberen te orienteren op alle verschillende wetstenen. Hoewel keramische wetstenen en keramische waterstenen bijna dezelfde naam hebben, zijn ze wel degelijk verschillend. In een handleiding over welke wetsteen je moet kiezen word het als volgt omschreven:

Keramische wetstenen

Worden ook wel keramische polijststenen of keramische slijpstenen genoemd. Dit zijn stenen die zijn gemaakt als een blok of staaf van samengedrukt keramisch materiaal. Keramische wetstenen zijn erg stevig en worden vaak droog, zonder water of olie gebruikt als slijpvloeistof. Deze wetstenen zijn beschikbaar in middelmatige, fijne en ultra fijne grits die ongeveer gelijkstaan aan 600, 1200 en 2000 grit wetstenen. Keramische wetstenen zijn niet hetzelfde en moeten daardoor niet verward worden met keramische waterstenen.

Keramische waterstenen

Een specifieke soort watersteen, de keramische watersteen (zoals de keramische waterstenen van King), is een samengesteld keramisch product van verschillende keramische slijpmaterialen die gebonden zijn tot een steen. Deze steen wordt met water gebruikt als slijpvloeistof, net zoals andere waterstenen. Daarentegen zijn deze keramische waterstenen een stuk steviger dan andere waterstenen en hoeven ze niet geweekt te worden voor gebruik. Deze stenen zijn beschikbaar vanaf 122.2 micron/ 120 grit tot .49 micron/ 30.000 grit. Keramische waterstenen zijn niet hetzelfde en moeten daardoor niet verward worden met keramische wetstenen.

http://www.wikipedia.nl
Safinafanclub

Welke melkrobot zou jij kiezen?

Een melkrobot kan een hele hoop werk uit handen nemen en ervoor zorgen dat je bedrijf efficiënter werkt. Het bespaart in tijd, mankracht en zorgt ervoor dat ervoor dat je het maximale uit je bedrijf kunt halen. De melkrobot herkent iedere individuele koe en slaat gegevens over de koeien op. Zo kan de boer in een oogopslag zien wat de melkproductie is, en kan er bij eventuele gezondheidsproblemen van de koe meteen worden ingegrepen. Met betere sensoren, bediening en software is de markt van melkrobots steeds in beweging.

Melkrobot voor en nadelen

Maar natuurlijk zitten er ook nadelen aan het gebruik van een melkrobot. Zo is het voor de koeien altijd wennen om gemolken te worden door een machine. Sommige koeien raken hier niet gewend aan en kunnen daardoor gestresst raken en minder melk leveren. Ook zijn de kosten voor een melkrobot hoog en zit er een lange terugverdientijd aan. Deze twee factoren zorgen ervoor dat de aanschaf van een melkrobot voor veel boeren een grote stap is.

Melkrobot versus melkstal

In een klassieke melkstal moet de koe op een handmatige manier gemolken worden. Het melksysteem moest handmatig aan de uiers bevestigd worden. Vermenigvuldig dit met een veestapel van meer dan honderd koeien die twee keer per dag gemolken moeten worden, en je hebt een flinke dagtaak aan het draaiende houden van je bedrijf.

In de jaren ‘80 werden de eerste melkrobots ontwikkeld, het werd een stuk makkelijker om met minder mankracht een melkveehouderij draaiende te houden. Sinds die tijd zijn de melkrobots flink verbeterd. Onder andere de software wordt met de dag slimmer. Tegenwoordig kan een boer vanaf zijn smartphone vrijwel zijn gehele bedrijf in de gaten houden.

Melkrobot en weidegang

Een melkrobot gaat goed samen met bedrijven waar de koeien buiten in de wei staan. Koeien worden drie keer per dag gemolken. Per box kan een melkrobot maximaal 65 koeien drie keer per dag melken. Als de koeien ook nog de wei in gaan daalt het maximumaantal koeien naar 50.

Regelmaat is het belangrijkste bij robotmelken en weiden: het is het beste de koeien ’s ochtends zo vroeg mogelijk de weide in te laten en elke dag op vaste momenten te voeren. Jongvee moet vaak leren om te gaan met het systeem van weiden en de melkrobot. Je kunt gebruik maken van zogenaamde ‘lokbrokken’ door krachtvoer in de melkrobot te stoppen. Zo komen de koeien vanzelf richting de melkrobot. Bij beweiding loopt het aantal melkingen vaak iets terug, maar het aantal liters per keer is meestal iets hoger.

Melkrobots merken

De markt voor melkrobots is de afgelopen jaren flink gegroeid, ongeveer 22% van de Nederlandse melkboeren is overgestapt op automatisch melken. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer spelers op de markt aanwezig zijn en de concurrentie groeit. De grootste bedrijven die actief zijn in de automatisering van de melkveehouderij zijn DeLaval, Lely, GEA en BouMatic Robotics. Iedere producent heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Zo zijn er sterke verschillen in capaciteit, snelheid, aanschafprijs en kosten in onderhoud. Elke melkveehouderij is weer verschillend en kan gebaat zijn bij een andere oplossing als het aankomt op de automatisering van het bedrijf.

 

https://www.de-heus.nl/kennisbank/efficiente-melkrobots-28