Safina fanclub
Image default
Aanbiedingen

Waarom een cashflowprognose belangrijk is om je bedrijf gezond te houden

Als ondernemer wil je je bedrijf zo gezond mogelijk houden. Financiële problemen is wel het laatste waar je op zit te wachten. Wil je voorkomen dat jouw bedrijf in de liquiditeitsproblemen raakt? Met een cashflowprognose kun je de verwachte inkomsten en uitgaven van je bedrijf in kaart brengen. Zo weet je beter wat je te wachten staat en kun je financiële problemen voorkomen. In deze blog willen we hier wat dieper op ingaan. Lees daarom snel verder!

Wat is cashflow?

Cashflow heeft betrekking op de inkomsten en uitgaven van een bedrijf. Cashflow wordt in het Nederlands ook wel de kasstroom genoemd. Hiermee bedoelen we eigenlijk de in- en uitstroom van liquide middelen, oftewel geld, over een bepaalde periode. Bij het bepalen van de cashflow wordt het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven berekend. Komt er meer geld binnen dan dat er uit gaat? Dan spreken we van een positieve cashflow. Wanneer er meer geld uit gaat dan dat er binnen komt, is er sprake van een negatieve cashflow.

Wat wordt er bedoeld met een cashflowprognose?

Door een cashflowprognose uit te voeren, kun je berekenen hoeveel liquide middelen je in de toekomst nodig hebt om alle verplichtingen na te kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van de huur van het pand, de salarissen van je medewerkers en rekeningen van onder andere leveranciers. Let op: het gaat hier altijd om een prognose. Dit is een voorspelling. De uiteindelijke, werkelijke uitgaven en inkomsten kunnen hiervan afwijken.

Waarom een cashflowprognose uitvoeren?

Een gedegen cashflowprognose is onmisbaar wil je inzicht krijgen in de te verwachten inkomsten en uitgaven. Met deze informatie wordt het een stuk eenvoudiger om financiële risico’s in te schatten, zodat je op tijd kunt ingrijpen mocht dit nodig zijn. Iedere ondernemer streeft vanzelfsprekend een gezond bedrijf na en probeert financiële problemen te voorkomen. Met een goede prognose (en adequaat handelen hiernaar!) is dit mogelijk.

Meer informatie over cashflow?

Wil je graag meer lezen over cashflow en andere belangrijke financiële termen? Zoals debiteuren, aanmaning en incasso? Op betaaltermijn.nl vind je een heldere en duidelijke uitleg van de belangrijkste financiële termen.

 

https://betaaltermijn.nl