Safina fanclub
Image default
Bedrijven

Gebruik maken van een verloskundige

Bent u in verwachting, dan bent u blij dat u gebruik kunt maken van de kennis en wijsheid van een verloskundige. Als u in Den Haag of in de buurt daarvan woont, is het verstandig om, als u in verwachting bent, een verloskundige uit die omgeving te nemen. Gebeurt er tijdens de zwangerschap iets onverwachts, dan is het handig dat een verloskundige snel op de plaats van bestemming kan zijn. Voor een verloskundige kunt u contact opnemen met de verloskundigenpraktijk Den Haag. Vanuit de verloskundigenpraktijk Den Haag zal een verloskundige langs komen voor een kennismakingsgesprek.

Het werk van een verloskundige

Tijdens het kennismakingsgesprek zal de verloskundige aangeven dat ze u zal begeleiden voor, tijdens en na de bevalling. Woont u in Wateringen, dan zal de verloskundige Wateringen de groei en de ontwikkeling van de baby bijhouden. De verloskundige Wateringen zal u de nodige voorlichting geven, die u nodig heeft, als de bevalling begint. De verloskundige zal de ontsluiting wanneer u gaat bevallen bijhouden en regelmatig de hartslag van het ongeboren kindje controleren. U heeft tijdens de bevalling veel aan de geestelijke steun die de verloskundige Wateringen u geeft. Wanneer de baby is geboren, zal hij of zij eerst worden gecontroleerd of alles in orde is.

Als alles tijdens de zwangerschap goed verloopt

Verloopt alles goed in de maanden dat u zwanger bent en er worden geen bijzondere omstandigheden verwacht, dan kunt u gewoon thuis bevallen. In Nederland is het percentage bevallingen die thuis plaats vinden groot ten opzichte van andere landen. De bevalling thuis kan worden verzorgd door de verloskundige of huisarts die een verloskundige specialisatie heeft.

Een bevalling in het ziekenhuis

Kan de bevalling, om de een of andere reden, niet thuis plaatsvinden, dan zal dat in het ziekenhuis gebeuren. Hierbij zal de geboorte plaatsvinden onder het toezicht van een verloskundige of een gynaecoloog. We noemen een bevalling in het ziekenhuis de tweedelijnszorg. De tweedelijnszorg is vooral van belang wanneer er een verhoogd risico is tijdens de bevalling. Nu is het bij de meeste bevallingen geen pretje. Toch zijn de meeste de pijn na de bevalling weer snel vergeten wanneer er zo’n klein wonder op de buik ligt. Het belangrijkste is dat de baby gezond in de armen van de moeder of de vader ligt.

https://verloskundigenpraktijkotis.nl/