Safina fanclub
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement, loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding

Wanneer werknemer en werkgever – gedwongen of vrijwillig – afscheid van elkaar nemen, biedt een outplacement bureau een outplacementtraject aan. Eerst helpen zij de werknemer om het afscheid te verwerken. Daarna gaat de medewerker aan de slag: hij verwerft inzicht in zijn persoonlijke vaardigheden en capaciteiten, en beschikt ten slotte over een profiel waarmee hij zich als kandidaat-werknemer kan presenteren op de arbeidsmarkt. Veel aandacht besteden outplacementbureaus aan presentatie, zijn sollicitatievaardigheden en aan leren netwerken. Hij wordt desgewenst bijgestaan door een jobhunter. Als hij aan de slag is, coacht de outplacement adviseur hem eventueel nog enige tijd in zijn nieuwe baan.

Loopbaanbegeleiding

Het komt voor dat een werknemer, door problemen op het werk of in zijn privésituatie, behoefte heeft aan ondersteuning. Een outplacement bureau biedt dat in de vorm van coaching of loopbaanadviesgesprekken. De coach of outplacement adviseur zoekt in een aantal gesprekken uit welke persoonlijke waarden en drijfveren de werknemer motiveren. De werknemer krijgt als het ware een spiegel voorgehouden. Zo ontdekt hij wat zijn rol en zijn verantwoordelijkheden binnen het bedrijf is en leert hij hoe hij deze kennis kan toepassen in zijn persoonlijke situatie.

Spoor 2 re-integratie

Re-integratie staat sinds enige jaren op de politieke agenda. In hoog tempo zijn er wetswijzigingen doorgevoerd, onder andere de Wet Verbetering Poortwachter. De invoering daarvan betekent voor werkgevers een ingrijpende wijziging. De werkgever krijgt een belangrijke taak toebedeeld bij de re-integratie van uitgevallen medewerkers. De wet heeft ook consequenties voor de werknemer.

Een outplacement bureau ondersteunt de werkgever bij de re-integratie van werknemers die ziek zijn geworden en bij het coachen van actieve werknemers op hun werkplek, met het doel uitval te voorkomen. Zij staan garant voor goede re-integratietrajecten, die precies datgene bieden wat de wekgever, de werknemer of de kandidaat-werknemer willen.

Wet Verbetering Poortwachter

Sinds 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Die geeft aan  werkgevers een grote(re) verantwoordelijkheid voor zieke en arbeidsgehandicapte werknemers. De werkgever moet zijn best doen om zieke werknemers weer snel aan de slag te krijgen. Ook de werknemers moeten moeite doen om hun uitval te verkorten.

Het doel van de wet is: de re-integratie van zieke werknemers effectiever maken. Het middel is: de verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer versterken. Daarnaast moeten de private re-integratiemarkt (Arbodiensten en re-integratiebedrijven) en het UWV beter met elkaar samenwerken. Het uiteindelijke doel is dat er minder mensen in de WAO terechtkomen.

 

https://www.outplacementbureau.nl